Reseguide till Åbo

Åbo ligger i västra Finland och med sina c:a 300 000 invånare är Åbo Finlands 3:e största stad. Staden Åbo grundades på 1200 talet och är Finlands äldsta stad. Eftersom Åbo ligger precis vid kusten så har Åbo, precis som många andra kuststäder, en stor andel finlandssvenskar vilket innebär att de flesta Åboborna är tvåspråkiga och talar både finska och svenska.

Åbo är en hamnstad och bland annat hanterar Åbo frakt och passagerarfartyg från Sverige. Bland annat så trafikerar finlandsfärjorna Viking Line och Silja Line Stockholm – Åbo med dagliga rutter.

Åbo skärgård, med sina 20 000 öar, är även ett välbesökt område sommartid. Skärgården, mycket likt Stockholms skärgård, har flera bebodda öar året.

Eftersom Åbo är en medeltidstad finns mycket historia bevarat såsom byggnader och boplatser. Åbo hade under medeltiden ett intensivt handelsutbyte med andra kuststäder i Östersjön. Åbo var en strategisk viktig stad och Finlands ekonomiska centrum under en lång tid och var även fram till år 1812 Finlands huvudstad, som sedermera flyttades till Helsingfors, som blev Finlands huvudstad år 1819.

Åbo har många kulturhistoriska byggnader och minnen bevarade även om två tredjedelar av staden Åbo förstördes helt i samband med den stora branden som härjade i Åbo år 1827.

Idag är Åbo en välbesökt stad, bland annat på grund av de färjeförbindelser Åbo har med främst Sverige. Till Åbo kan man resa året runt och vintrarna i området är, på grund av Åbos placering vid kusten, mycket milda. Dock gör sig Åbo sig bäst under sommartid då skärgården är tillgänglig.

Sevärdheter

Åbo har en hel del kulturhistoriska sevärdheter som sträcker sig ända tillbaka till 1200 talet. Åbo är även en modern stad med åtskilliga attraktioner och sevärdheter från modern tid, vilket lockar även barnfamiljer.

Vill man se några av de historiskt viktigaste byggnaderna i Åbo ska man besöka Åbo domkyrka, som ligger på sömnens kulle, nere vid Aura å. Den stod klar i slutet på 1200 talet och erbjuder en fantastisk upplevelse i form av arkitektur och stil. Här huserade bland annat biskop Henrik under tiden som kyrkan hade biskopssätet beläget i kyrkan.

På Åbo slott, som även det stod klar under slutet av 1200 talet, går i renässansstil och huserades under åren av hertigar, bland annat Svenska Johan III, men har även på 1700-1800 talet används som fängelse. Under andra världskriget så bombades slottet och fick stora skador, men har därefter reparerats och inhyser idag ett historiskt museum där man finner massor av information om Åbos och Finlands historia.

Om man är intresserad av 1800 tals miljöer och byggnader är ett besök på Klosterbacken att rekommendera, här finner man ett bostadsområde vid Vårdbergsparken, som idag är omgjort till ett museum. Här får man se hur byggnader i allmogearkitektur från 1800 talet beboddes och även hur hantverkarna arbetade. Idag är det många som besöker området för att lära sig gammal hantverkskonst men även prova på att arbeta med hantverk med gamla metoder.

Om man är konstintresserad har Åbo ett konstmuseum där man har utställningar av de mest kända och betydande konstsamlingar av finländska konstnärer.

Lämna en kommentar