SJ på Facebook

Idag är det viktigt att synas i alla sociala medier, nu har SJ på sin Facebooksida skapat en avdelning till för medlemmar i SJ-prio. Där kan man nätverka med varandra och dessutom ge input till SJ själva som där kan läsa om eventuella problem och annat. På den nya undersidan på Facebook så kan man ta … Läs mer