Reseguide till Luleå

Luleå

Luleå ligger i Norrbotten och är Sveriges 22:a största tätort. I själva staden bor strax över 45 000 invånare, medan kommunen har drygt 73 000 invånare. Redan under medeltiden fanns en marknadsplats, hamn och kyrkosocken i nuvarande gammelstad som ligger omkring en mil från Luleå. År 1621 fick Luleå stadsprivilegier. Staden fick ökad betydelse i … Läs mer