Vill du veta hur man klarar högskoleprovet?

Vill du veta hur man klarar högskoleprovet?

Att göra högskoleprovet kan vara en ganska stressig tidpunkt och för många även väldigt överväldigande. Vad ska man fokusera på att läsa in och hur är högskoleprovet egentligen strukturerat? 

Med rätt verktyg kan du få ett bra resultat. Så klarar du högskoleprovet!  

Förberedelser är A och O  

Att glassa sig igenom ett högskoleprov kommer inte att vara särskilt lyckat. Om du vill uppnå ett gott resultat är förberedelser av högskoleprovets samtliga delar nödvändigt. Så vilka delar består högskoleprovet av?  

Högskoleprovets olika delar 

Högskoleprovet är uppbyggt av två olika delar, varav en kvantitativ del och en verbal del. Detta är sedan fördelat på fem olika pass.  

Den kvantitativa delen inriktar sig på dina matematiska kunskaper och din logik. Till denna del behöver du till exempel räkna ut tal och läsa av diagram. Den verbala delen inriktar sig istället på dina språkkunskaper inom både engelska och svenska. Provet testar då både dina ord- och läskunskaper.  

Hela högskoleprovet består totalt av 160 olika frågor, vilket kan kännas ganska mastigt att ta sig igenom. Men med rätt förberedelser kan du känna dig lugn, och fem pauser inkluderas under provtillfället för att du ska kunna sträcka på benen och samla ny energi.  

Många väljer att testa sin nivå i förväg genom att läsa igenom gamla högskoleprov. Detta ger dig bra kunskaper och en inblick om vilka typer av frågor som kommer att ställas, även om detta varierar mellan olika provtillfällen. Du kan även få en förståelse för hur frågorna är strukturerade.  

Hur betygssätts man på ett högskoleprov? 

Efter att du har genomfört provet samlas dina svar in och betygssätts. Då högskoleprovet består av 160 frågor så är detta även den maximala poäng som du kan få. Men andelen poäng som du får på testet innebär dock inte att du tilldelas det betyget. Dina svar kommer att normeras och poängen som du tilldelas avspeglas då även i hur resten av deltagarnas poäng ser ut.  

Poängen du tilldelas faller inom en 21-gradig skala och det är denna poäng som du sedan använder när du ansöker till vald högskola. Skalan sträcker sig från 0.0 upp till 2.0, då är 2.0 den allra högsta poäng som du kan få.  

Så säkerställ att du i god tid påbörjar dina förberedelser inför provet och använder hjälpmedel som Hpguiden för att du ska klara högskoleprovet och tilldelas ett högre betyg!  

Lämna en kommentar