Adrecord verifiering

2022-09-01

Tack för att du hör av dig till oss! 

☺️

Av säkerhetsskäl så behöver vi be dig verifiera hemsidan, så att vi kan säkerställa att hemsidan tillhör dig. Du kan verifiera hemsidan genom att exempelvis addera /adrecord i url:en, eller skapa en adrecord flik på din hemsida. Skicka gärna länken till oss sedan. 

☺️

Återkom till oss om något känns oklart eller om du har några funderingar!

Bästa hälsningar,